En alvorlig situasjon for villaksen

Opptakten til årets laksefiske har blitt skjemmet av at flere tusen oppdrettslaks rømte fra et av Lerøys anlegg på Hitra hvor det er påvist alvorlig sykdom. Dette er et slag i trynet for oss som er lokale forvaltere i trønderske lakseelver.

Fiskesesongen 2024

Denne artikkelen inneholder viktig informasjon til rettighetshaverne om fiskesesongen 2024. Innholdet oppdateres fortløpende.

Ordinært RS 25. april 2024

Representantskapet i Gaula Elveierlag innkalles til ordinært representantskapsmøte torsdag 25. april 2024 klokken 18:00.

Valgsonemøter 27. og 29. februar 2024

Sone 1-2: tirsdag 27. februar 2024 kl. 18:00, Øya vgs. (festsalen)
Sone 3-10: torsdag 29. februar 2024 kl. 18:00, Gauldal skole og kultursenter (kinosalen)

Kvoter 2024

Representantskapet har fastsatt fiskekvotene for 2024.

Skjellprøveinnsamling 2023

I 2023 ble det samlet inn og analysert skjell fra totalt 1082 individ. Blant disse prøvene er det identifisert 1 oppdrettslaks og 4 pukkellaks.