Gytegroptelling 2021

Gytegroptelling ble gjennomført på store deler av vassdraget. Strekningene som ble undersøkt ble kraftig utvidet da vi fikk overført midler fra overvåkningsprogrammet som var tiltenkt drivtelling. Drivtelling kunne ikke gjennomføres pga. dårlig sikt i aktuell periode. Resultatene fra årets gytegrop telling er gode. Dronefilmer 2021

Gytegroptelling 2020

Det ble i 2020 funnet 208 gytegroper fordelt på 5 referansestrekninger fordelt på 11563 meter. Disseresultatene kan sammenlignes med tidligere år. Sluttrapport 2020 Dronefilmer 2020

Gytegroptelling 2019

Tidlig islegging gjorde undersøkelsen svært vanskelig. Resultatene vil derfor ikke bli vektlagt i like storgrad som ved normale forhold. Sluttrapport 2019

Gytegroptelling 2018

Resultatene fra gytegroptellinger i 2018 er svært oppløftende. Sluttrapport 2018 Dronefilmer 2018

Drivtelling 2013 – 2017

Det er gjennomført gytefisktelling av laks og sjøørret på tre referansestrekninger i Gaula i alle årene fra 2013 til og med 2017. De tre referansestrekningene utgjør til sammen 33,7 km (19,5 %) av Gaulas totalt 173 km lakseførende strekning. Det har vært en økning i antall laks og total gytebiomasse av hunnlaks gjennom perioden fra […]