Gaula ved gamle Eidet bru (Holtålen) – restaurering av renne

Fase: Prosjektering. Prosjektleder: May-Helen Pedersen Strømsmo Eldre tiltak for å bedre oppgangen her i form av en tre-renne er forringet. Vi ønsker å prosjektere en mer permanent løsning. Prosjektet gjøres i samarbeid med Holtålen kommune. Kommunen har også søkt om prosjektering av laksetrapp i Hyttfossen oppstrøms dette prosjektet. Laksetrapp prosjektet har fått avslag hos Statsforvalteren, […]

Langbekken (Melhus) – Prosjektering av restaureringstiltak

Fase: Prosjektering. Prosjektleder: Geir Moholdt Langbekken munner ut i Gaula på Melhus. Øvre deler av Langbekken har et stort potensial for produksjon av fisk men står i dag uproduktiv pga. omfattende oppgangsproblemer. Gyteområder er fraværende i nedre del av Langbekken grunnet langvarig nedslamming fra landbruket i kombinasjon med utelukkende bruk av grov sprengtstein til erosjonssikring […]

Kaldvella (Melhus) – Utbedring av oppgangshinder

Fase: Prosjektering Prosjektleder: Frank Vidar Harstad Det er et vandringshinder nær utløpet til Gaula på grunn av bro konstruksjon. Finne en løsning for å eliminere dette vandringshinderet. Samarbeid med Melhus kommune som har stått for bygging av broen og disponerer denne i forbindelse med fjerning av is i Kaldvella for å hindre flom når det […]

Møsta (Melhus) – Bygging av fisketrapp

Fase: Prosjektering. Prosjektleder: Kristine Midtlyng Tiltaket er ferdig prosjektert. Vi har imidlertid hatt dialog med grunneier som understreker at eksisterende kulvert i forbindelse med planlagt fisketrapp er underdimensjonert. Det ble godt dokumentert nylig hvor det flommet over i området. Det jobbes med en revurdering sammen med Melhus kommune om man heller skal byttet ut kulvert […]