Elveierlaget sikrer gjennomføring av ungfiskundersøkelser i 2024

Siden 2013 har NINA gjennomført årlige ungfiskundersøkelser i Gaula og Sokna på oppdrag fra Gaula Vannområde, Miljødirektoratet og Trønder Energi Kraft AS.

NINA har imidlertid fått avslag på finansiering av dette for 2024 fra Miljødirektoratet. Styret har derfor besluttet at elveierlaget bidrar med nødvendig finansiering for å sikre at dette gjennomføres også i år. Det er viktigere enn noen gang å opprettholde sammenhengende tidsserier av ungfiskundersøkelsene.

I 2023-sesongen (august-oktober) ble det gjennomført strandnært elektrisk fiske på tjue stasjoner: seksten i hovedstrengen og fire i sidevassdraget Sokna – se Bestandsovervåking, ungfiskundersøkelser.