En alvorlig situasjon for villaksen

FELLES PRESSEMELDING FRA FLERE ELVER I TRØNDELAG

Opptakten til årets laksefiske har blitt skjemmet av at flere tusen oppdrettslaks rømte fra et av Lerøys anlegg på Hitra hvor det er påvist alvorlig sykdom. Dette er et slag i trynet for oss som er lokale forvaltere i trønderske lakseelver.

Lerøy har en nullvisjon på rømming og selskapet sier det er tragisk at dette skjedde. Vi skal ikke lenger tilbake enn til slutten av februar for å finne forrige store rømming. Da forsvant over 5 000 laks fra Lerøy Midt sin lokalitet Naustneset. Oppdrettslaks har rømt fra merdene siden næringas barndom og den rømmer fortsatt i 2024. Hvorfor skal vi tro på nullvisjonen?

Det gikk ikke fram av pressemeldingen fra Lerøy at de alvorlige og smittsomme sykdommene PD og BKD var påvist i anlegget ved Reitholmen. Det var det Dagbladet som opplyste oss om. Lerøy har satt ut 18 kilometer med gjenfangstgarn, som ikke skiller mellom rømt oppdrettslaks og villaks som akkurat i disse dager kommer tilbake fra havet og skal opp i elvene i Trøndelag for å gyte.

Laksefiskesesongen har nylig startet i Åfjord og i Overhalla, og den 1. juni kommer det meste av Trøndelag etter. Dessverre må forventningsfulle fiskere være på alerten overfor lakserømlinger fra Hitra. Det er godt dokumentert at innblanding av oppdrettsgener gjør villaksen mindre levedyktig. Dette er en av de største truslene for villaksen, og en av grunnene til at villaksen i 2021 havnet på rødlista.

I tillegg var altså laksesykdommene BKD og PD påvist i anlegget til Lerøy som laksen rømte fra. BKD (bakteriell nyresyke) er spesielt bekymringsfull, ettersom den også smitter fra foreldre til avkom. Lakseungene fra syke foreldre kan altså komme til verden med den potensielt dødelige sykdommen i seg.

Det er for oss komplett uforståelig at oppdrettsselskapene har lov til å ha BKD-syk laks stående i månedsvis ved innløpet til Trondheimsfjorden, en av verdens viktigste fjorder for villaks. Lerøy er ærlige på at de unnlot å slakte ut laksen med en gang sykdommen ble påvist fordi fisken ikke hadde synlige sykdomstegn. Hva med risiko for rømming og smittefare for villaks? Det er svært skuffende at et av Trøndelags største selskaper ikke utviser et større miljøansvar.

Dagens produksjonsmetoder med lakseoppdrett i åpne merder er årsaken til at rømminger, lakselus og risiko for sykdomssmitte er en kjempeutfordring for villaksen. Vi er derfor glade for at en enstemmig Næringskomite på Stortinget har bedt regjeringen om fortgang i arbeidet med å få oppdrett over i lukka merder gjennom en konverteringsordning som blir kalt miljøfleksibilitet. Dette er noe som vi gjennom vår interesseorganisasjon Norske Lakseelver, sammen med framsynte oppdrettere, har jobbet for i flere år. Vi forventer at politikere i og fra Trøndelag bidrar aktivt for en snarlig iverksetting av miljøfleksibilitet, slik at det kan bli mulig for oppdrettsindustrien og villaksinteressene å leve side om side.

Geir Moholdt
Gaula Elveierlag

Gunnar Daniel Fordal
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Ole Petter Riis
Steinkjervassdraget Fellesforvaltning

Ståle Øverdal
Steinsdalselva Elveeierlag

Morten Munkeby
Levangerelva Grunneierlag

Hallgeir Stjern
Stordalselva og
Nordalselva Lakseforvaltning

Jan Tøndelstrand
Ørland/Bjugn JFF (Teksdalselva)

Ola Seem
Namsenvassdraget Elveierlag

Arnstein Berg
Namdalseid Elveeierlag

John Olav Oldren
Verdalselva Fellesforvaltning

Harald Kolven
Olden Elveeierlag

Jarle Bogen
Skauga Elveeierlag

Kay Arne Olsen
Trondheim Omland
Fiskeadministrasjon (Nidelva)

Trygve Ebbing
Firma Albert Collett (Salsvassdraget)