Fiske i Gaula

Fiskere registrerer seg på Elveguiden og kjøper Gaulakortet før fisket starter. All fangst registreres i laksebørsen på Elveguiden.

Den statlige fiskeravgiften må være betalt før kjøp av fiskekort.