I henhold til lakse- og innlandsfiskloven skal elveierlagets forvaltning omfatte regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåking.