Forvaltningsavgift 2022

Representantskapet (RS) fastsatte forvaltningsavgiften for 2022 til 990 000 kr i sitt vedtak 28.04.2022. Fiskerettshavere i Gaula er pliktig organisert i Gaula Elveierlag i henhold til lakse- og innlandsfiskloven § 25 som også regulerer fordeling av utgifter i forbindelse med fellesforvaltningen. I Gaula er fordelingen gitt av bruksordning etter vedtak i Sør-Trøndelag jordskifterett sak 1600-2006-0057.

Lakse- og innlandsfiskloven § 25 fastslår for øvrig at utgifter knyttet til fellesforvaltningen er tvangsgrunnlag for utlegg.