Forvaltningsavgift 2023

Som en følge av flere år med overskudd, blant annet på grunn av for høyt budsjettert forvaltningsavgift, vedtok representantskapet i sitt møte 14. desember at netto underskudd for 2023 i sin helhet skal dekkes av allerede innbetalt forvaltningsavgift slik at driftsfondet reduseres tilsvarende.

Det vil dermed ikke bli behov for å fakturere forvaltningsavgift for 2023.