Forvaltningsavgift 2023

Dette er første gang det blir benyttet ekstern statsautorisert revisor i elveierlaget. Siden revisjonsrapporten ikke var klar til ordinært RS i april vil regnskap og revisjon for 2022 bli endelig behandlet i RS i desember i år.

Med bakgrunn i dette og regnskap hittil i år vil styret samtidig legge frem et forslag om ytterligere nedjustering av forvaltningsavgiften for 2023 på desember møtet.

Forvaltningsavgift for 2023 vil derfor ikke bli fakturert før ut i desember måned.