Fase: Prosjektering. Prosjektleder: May-Helen Pedersen Strømsmo

Eldre tiltak for å bedre oppgangen her i form av en tre-renne er forringet. Vi ønsker å prosjektere en mer permanent løsning. Prosjektet gjøres i samarbeid med Holtålen kommune. Kommunen har også søkt om prosjektering av laksetrapp i Hyttfossen oppstrøms dette prosjektet. Laksetrapp prosjektet har fått avslag hos Statsforvalteren, men prosjektering av restaurering av renne ved gamle Eide bru er innvilget.