Gytegroptelling 2018

Resultatene fra gytegroptellinger i 2018 er svært oppløftende.