Gytegroptelling 2019

Tidlig islegging gjorde undersøkelsen svært vanskelig. Resultatene vil derfor ikke bli vektlagt i like stor
grad som ved normale forhold.