Gytegroptelling 2020

Det ble i 2020 funnet 208 gytegroper fordelt på 5 referansestrekninger fordelt på 11563 meter. Disse
resultatene kan sammenlignes med tidligere år.