Gytegroptelling 2021

Gytegroptelling ble gjennomført på store deler av vassdraget. Strekningene som ble undersøkt ble kraftig utvidet da vi fikk overført midler fra overvåkningsprogrammet som var tiltenkt drivtelling. Drivtelling kunne ikke gjennomføres pga. dårlig sikt i aktuell periode. Resultatene fra årets gytegrop telling er gode.