Høring konsekvenser ny E6

Høringsfristen på Nye Veier AS sin konsekvensutredning for E6 Gyllan-Kvål er 29.5.2022. Det er en stor mengde dokumenter, fagrapporter og delutredninger som er lagt ut av Nye Veier AS. Elveierlagets styre har vært i kontakt med Norske Lakseelver og Naturvernforbundet i forbindelse med dette. Vi har levert et høringssvar i dag, det samme har Norske Lakseelver med flere gjort.