Høringsinnspill ny gangbru over Gaula i Melhus

Det planlegges ny gangbru over Gaula i Melhus, og planprogrammet er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Styret har levert innspill på vegne av elveierlaget, se også plandokumenter for detaljer.