Kaldvella (Melhus) – Utbedring av oppgangshinder

Fase: Prosjektering Prosjektleder: Frank Vidar Harstad

Det er et vandringshinder nær utløpet til Gaula på grunn av bro konstruksjon. Finne en løsning for å eliminere dette vandringshinderet. Samarbeid med Melhus kommune som har stått for bygging av broen og disponerer denne i forbindelse med fjerning av is i Kaldvella for å hindre flom når det er nødvendig.