Kvoter 2023

Representantskapet i Gaula Elveierlag fastsatte fiskekvoter for 2023 sesongen i sitt møte 12. desember 2022.

Døgnkvote: 1
Døgnkvote fang og slipp (CR): 3
Ukekvote: 2
Sesongkvote: 4 hvorav maks 1 kan være over 80 cm.
Hunnlaks fredning fra og med 1.7.

Styret la frem et begrunnet forslag for representantskapet: Styrets forslag til fiskekvoter for 2023 – dette inngikk i representantskapets beslutningsgrunnlag.