Kvoter 2022

Kvotene i Gaula for 2022 er uforandret fra i fjor. Døgnkvote 1 laks, ukekvote 2 laks og sesongkvote 4 laks hvorav maks en kan være over 80 cm. All hunnlaks er fredet fra og med 1. juli og ut sesongen. All ørret er fredet hele sesongen.