Langbekken (Melhus) – Prosjektering av restaureringstiltak

Fase: Prosjektering. Prosjektleder: Geir Moholdt

Langbekken munner ut i Gaula på Melhus. Øvre deler av Langbekken har et stort potensial for produksjon av fisk men står i dag uproduktiv pga. omfattende oppgangsproblemer. Gyteområder er fraværende i nedre del av Langbekken grunnet langvarig nedslamming fra landbruket i kombinasjon med utelukkende bruk av grov sprengtstein til erosjonssikring av jernbaneverket i nyere tid. Vi ønsker å starte en prosjektering for å finne løsninger og å prosjektere tiltak for å løse flaskehalsene. Bekken har mange utfordringer og mange påvirkere så her må det gjøres en god prosjekterings‐ og samhandlingsjobb.