Møsta (Melhus) – Bygging av fisketrapp

Fase: Prosjektering. Prosjektleder: Kristine Midtlyng

Tiltaket er ferdig prosjektert. Vi har imidlertid hatt dialog med grunneier som understreker at eksisterende kulvert i forbindelse med planlagt fisketrapp er underdimensjonert. Det ble godt dokumentert nylig hvor det flommet over i området. Det jobbes med en revurdering sammen med Melhus kommune om man heller skal byttet ut kulvert med bro, og dersom det gjøres på en god måte kan det være at behovet for fisketrapp faller bort.