Nestenulykke mellom tog og laksefisker

Onsdag 28. juni var det en nestenulykke mellom et tog og en laksefisker som gikk midt i jernbanesporet ca. 5 km sør for Støren. Bane NOR har bedt oss om å informere om at det er både farlig og ulovlig å gå i og ved spor. Dette gjelder også forsøk på å gå igjennom jernbanetunnel. Det er slettes ingen selvfølge at toget får til å stoppe og det kan ha katastrofale følger. Vi håper virkelig at vi ikke ser slik hendelse igjen.

Hvis kryssing av jernbanen må skje, skal dette gjøres lovlig på planoverganger. Planoverganger har skilt «Stopp se og lytt».

Info fra Bane NOR

Togførere på Rørosbanen har opplevd flere hendelser den siste tiden der de har observert hobbyfiskere i og ved jernbanesporet. Dette gjelder særlig på strekningen mellom Langlete stasjon (Midtre Gauldal) og Singsås stasjon (Holtan), der det er personer som fisker i Gaula oppholder seg i og ved sporet.

Det passerer tog en gang i timen her, og i helgen har flere togførere måttet ta nødstopp for å stanse toget på grunn av dette. Det oppleves som svært stressende for togfører at personer oppholder seg i og ved sporet. Toget kommer susende i mer enn 100 km/t, det kommer nesten lydløst, det kan ikke svinge unna og bruker 1 kilometer eller mer på å stoppe.

Selv om du kjenner rutetabellen inn og ut, kan du aldri stole helt på at du vet når neste tog kommer. Godstog og arbeidstog står ikke i tabellen. Det er viktig å ha dette i mente, og å uansett ikke krysse andre steder enn der det er trygt og lovlig.

Det er både farlig og ulovlig å oppholde seg i og ved jernbanesporet samt å krysse sporet der det ikke er en planovergang. Det er med livet som innsats å gjøre dette. Skal du krysse jernbanen, er det kun trygt og lovlig der det finnes planovergang, eller vei over eller under jernbanen.

Førerhuset er arbeidsplassen til lokføreren. For dem er det selve skrekken å se folk på linja foran seg, og ikke ha mulighet til å svinge unna, eller stoppe i tide. De sitter med hjertet i halsen, og må bare bremse, tute og håpe at de som er i og ved sporet klarer å kaste seg langt nok unna sporet i tide.

Noen av sportsfiskerne og turistene i området er utenlandske. Nå ber Bane NOR lokalsamfunnet om hjelp. Dersom du leier ut til (eller er i kontakt med) utenlandske turister, hadde det vært til stor hjelp hvis du kunne advare dem om faren ved å oppholde seg nær jernbanen.