Økt fokus på fang og slipp

I mai inviterte Mattilsynet elveierlagene til dialogmøte for å gi veiledning om fang og slipp og fiskevelferd og drøfte hvordan elveierne kan bidra til å få ned andelen fang og slipp.

Hovedbudskapene var at rendyrket fang og slipp er i strid med dyrevelferdsloven, og at dyrevelferd er mer enn dødelighet.

Mattilsynet uttrykker bekymring rundt den høye andelen fang og slipp, mens Miljødirektoratet er klar på at fang og slipp er et vesentlig virkemiddel for forvaltningen av villaks. De er altså ikke helt enige med hverandre i dette.

Uansett så er det viktig å fokusere på god kunnskap og rutiner for fang og slipp. Her har både fiskere og elveiere et ansvar. Les derfor gjerne Mattilsynets veiledning om fang og slipp som ble gjennomgått på dialogmøtet.