Fiskeoppsyn, rapport om hendelse eller observasjon