Ordinært RS 25. april 2024

Representantskapet i Gaula Elveierlag innkalles til ordinært representantskapsmøte.

Tid: Torsdag 25. april 2024 klokken 18:00
Sted: Gauldal Skole og Kultursenter, Kinosalen

Innkalling med sakliste, vedlegg og øvrige saksdokumenter publiseres her etterhvert som de blir ferdigstilt.

Representantskapsmedlemmer som ikke har mulighet til å møte er selv ansvarlig for innkalling av vara i prioritert rekkefølge. Se fullstendig oversikt over RS medlemmer og varamedlemmer.