Gaula Elveierlag

Forvaltningen av fiske i Gaula

AKTUELLE SNARVEIER
INFORMASJON

Plakat Gaulakortet

For at fiskere lettere skal finne info er det laget to plakater med QR kode. Disse kan skrives ut og henges opp. Gaulakortet Gaulakortet engelsk tekst

Høring konsekvenser ny E6

Høringsfristen på Nye Veier AS sin konsekvensutredning for E6 Gyllan-Kvål er 29.5.2022. Det er en stor mengde dokumenter, fagrapporter og delutredninger som er lagt ut av Nye Veier AS. Elveierlagets

Fiskesesongen 2022

Vi nærmer oss starten på laksefiskesesongen 2022 i Gaula. Styret som ble valgt av representantskapet 28. april har hatt sitt første konstituerende styremøte og jobber blant annet med å implementere

Kvoter 2022

Kvotene i Gaula for 2022 er uforandret fra i fjor. Døgnkvote 1 laks, ukekvote 2 laks og sesongkvote 4 laks hvorav maks en kan være over 80 cm. All hunnlaks