Prosjekter

Skjellprøveprosjektet

Veterinærinstituttets rapport for 2021
Florø-Larsen, Bjørn., Skår, Ketil., Tønder, Tine S. Sportsfiske Trondheimsfjorden
og Åfjorden 2021: Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og
SalMar Farming AS. VI rapport 2021-61. Veterinærinstituttet 2021.