Representantene i Gaula Elveierlag ble valgt på sonemøter 15. og 16. februar 2023.

Sone 1

Sjøen/Gaulosen – Kvålsbrua

Leidulf Gravråk
Elling Nideng
Svein Erik Wagnild
Helge Stendahl

1. vara Are Magne Kregnes
2. vara Sverre Stendahl

Valgkomite
Jorid Kvitland
Jens Øyås
Robin Keiserås

Sone 3

Gaulfossen – Sokna

Knut Gunnar Frøseth
Gunnhild Kjelstad
Karl Gunnar Hovin
Gunnar Krogstad

1. vara Joakim Stenvik
2. vara Per Morten Engan

Valgkomite
Per Granmo
Kjell Ove Mælen
Ole Gustav Krogstad

Sone 5

Bua – Fora

Ann-Britt Bogen
Åge Winsnes

1. vara Svein Are Løkken
2. vara Jon Øyvind Refseth

Valgkomite
Stian Enlid
Anne Marit Winsnes Hayes
Ole Jørgen Kjelden

Sone 7

Holtålen kommune

May Helen Pedersen Strømsmo
Magnus Vikås

Vara Inge M. Kulbotten

Valgkomite
Håkon Heksem Snopestad
Arne Gildseth
Nils Peder Ler

Sone 9

Bua

Ole Arne Røttum

Vara Per Erik Sørløkken

Valgkomite
Per Gunnar Nordløkken
Lars Ole Lillebudal
Nils Kristian Storrø

Sone 2

Kvålsbrua – Gaulfossen

Audun Krogstad
Einar Klingenberg
Geir Moholdt
Jørvar Lie Rønning
Per Arne Borten

1. vara Oddvar Langørgen
2. vara Einar Kvaal

Valgkomite
Tove Schult
Rolf Jørgen Høiseth
Sigmund Gråbak

Sone 4

Sokna – Bua

Ivar Olav Aune
Jens Petter Storrø

1. vara Mari-Brit Bjerkan
2. vara Jon Bones

Valgkomite
Asgeir Folstad
Morten Lien
Ole Roger Aune

Sone 6

Fora – grense Holtålen kommune

Ronja Wilmannsøien

Vara Ingar Gravrok

Valgkomite
Sverre Almås
Olav Erik Wagnild
Hans Marius Liabø

Sone 8

Sokna

Frank Vidar Harstad

Vara Jens Anders Samdal

Valgkomite
Jon Olav Snøan
Eivind Dragseth
Roar Haukås

Sone 10

Fora

Per Jan Morset

Vara Steinar Fløttum

Valgkomite
Ingrid Berit Sørløkken
Sigmund Løvli
Magnar Kosberg

§

Her finner du vedtekter, møteinnkallinger, saksdokumenter og møtereferater

Ordinært valgmøte i sonene holdes innen utgangen av februar hvert år.

Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år.

Laget skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medeierne innenfor rammene av langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Laget skal kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk samt økonomiske forhold som berører driften av laget.

Laget skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet.

Laget har ikke erverv til formål, og den enkelte medeier i laget disponerer egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medeiere. Inntekter fra fiske tilfaller den enkelte medeier.