Representantskapet

Representantskapet (RS) er elveierlagets øverste organ. Vassdraget er delt inn i 10 valgsoner. Hver av disse velger på sitt årlige sonemøte sine representanter. Det er totalt 23 representanter i RS. RS velger et styre på sitt ordinære årsmøte.

Det sittende representantskapet i Gaula Elveierlag ble valgt på sonemøter 27. og 29. februar 2024.

Representantskapet i Gaula Elveierlag

Valgsone

Representanter

Vara

Valgkomite

Sone 1
Sjøen/Gaulosen – Kvålsbrua

Lars Marius Heggberget
Elling Nideng
Svein Erik Wagnild
Helge Stendahl

1. Are Magne Kregnes
2. Jorid Oliv Jagtøyen

Robin Keiserås
Karin Øyaas
Claus Søberg

Sone 2
Kvålsbrua – Gaulfossen

Kristine Midtlyng
Einar Klingenberg
Geir Moholdt
Jørvar Lie Rønning
Per Arne Borten

1. Oddvar Langørgen
2. Lars Røskaft

Rolf Jørgen Høiseth
Jarl Stølhaug
Gudbrand Gråbak

Sone 3
Gaulfossen – Sokna

Knut Gunnar Frøseth
Gunnhild Kjelstad
Karl Gunnar Hovin
Gunnar Krogstad

1. Joakim Stenvik
2. Per Morten Engan

Kjell Ove Mælen
Ole Gustav Krogstad
Nils Magne Granmo

Sone 4
Sokna – Bua

Ivar Olav Aune
Jens Petter Storrø

1. Mari-Brit Bjerkan
2. Jon Bones

Ole Roger Aune
Asgeir Folstad
Rolf F. Moe

Sone 5
Bua – Fora

Ann-Britt Bogen
Anne Marit Winsnes Hayes

1. Åge Winsnes
2. Jon Øyvind Refseth

Ole Jørgen Kjelden
Ingebrigt Huus
Andreas Hovstad

Sone 6
Fora – grense Holtålen kommune

Helge Engen

1. Ingar Gravrok

Olav Erik Wagnild
Hans Marius Liabø
Per Hinsverk

Sone 7
Holtålen kommune

May Helen Pedersen Strømsmo
Magnus Vikås

1. Helene Lillevold

Solveig Wormdal
Nils Peder Ler
Arne Gildseth

Sone 8
Sokna

Frank Vidar Harstad

1. Jens Anders Samdal

Eivind Dragseth
Roar Haukås
Lone Evensen Skjærli

Sone 9
Bua

Ole Arne Røttum

1. Per Erik Sørløkken

Per Gunnar Nordløkken
Lars Ole Lillebudal
Nils Kristian Storrø

Sone 10
Fora

Per Jan Morset

1. Steinar Fløttum

Ingrid Berit Sørløkken
Sigmund Løvli
Magnar Kosberg

Sone 1

Sjøen/Gaulosen – Kvålsbrua

Leidulf Gravråk
Elling Nideng
Svein Erik Wagnild
Helge Stendahl

1. vara Are Magne Kregnes
2. vara Sverre Stendahl

Valgkomite
Jorid Kvitland
Jens Øyås
Robin Keiserås

Sone 3

Gaulfossen – Sokna

Knut Gunnar Frøseth
Gunnhild Kjelstad
Karl Gunnar Hovin
Gunnar Krogstad

1. vara Joakim Stenvik
2. vara Per Morten Engan

Valgkomite
Per Granmo
Kjell Ove Mælen
Ole Gustav Krogstad

Sone 5

Bua – Fora

Ann-Britt Bogen
Åge Winsnes

1. vara Svein Are Løkken
2. vara Jon Øyvind Refseth

Valgkomite
Stian Enlid
Anne Marit Winsnes Hayes
Ole Jørgen Kjelden

Sone 7

Holtålen kommune

May Helen Pedersen Strømsmo
Magnus Vikås

Vara Inge M. Kulbotten

Valgkomite
Håkon Heksem Snopestad
Arne Gildseth
Nils Peder Ler

Sone 9

Bua

Ole Arne Røttum

Vara Per Erik Sørløkken

Valgkomite
Per Gunnar Nordløkken
Lars Ole Lillebudal
Nils Kristian Storrø

Sone 2

Kvålsbrua – Gaulfossen

Audun Krogstad
Einar Klingenberg
Geir Moholdt
Jørvar Lie Rønning
Per Arne Borten

1. vara Oddvar Langørgen
2. vara Einar Kvaal

Valgkomite
Tove Schult
Rolf Jørgen Høiseth
Sigmund Gråbak

Sone 4

Sokna – Bua

Ivar Olav Aune
Jens Petter Storrø

1. vara Mari-Brit Bjerkan
2. vara Jon Bones

Valgkomite
Asgeir Folstad
Morten Lien
Ole Roger Aune

Sone 6

Fora – grense Holtålen kommune

Ronja Wilmannsøien

Vara Ingar Gravrok

Valgkomite
Sverre Almås
Olav Erik Wagnild
Hans Marius Liabø

Sone 10

Fora

Per Jan Morset

Vara Steinar Fløttum

Valgkomite
Ingrid Berit Sørløkken
Sigmund Løvli
Magnar Kosberg

§

Her finner du vedtekter, møteinnkallinger, saksdokumenter og møtereferater

Ordinært valgmøte i sonene holdes innen utgangen av februar hvert år.

Ordinært RS-møte holdes innen utgangen av april hvert år.

Laget skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medeierne innenfor rammene av langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Laget skal kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk samt økonomiske forhold som berører driften av laget.

Laget skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet.

Laget har ikke erverv til formål, og den enkelte medeier i laget disponerer egen fiskerett, eventuelt i samarbeid med andre medeiere. Inntekter fra fiske tilfaller den enkelte medeier.

Sone 8

Sokna

Frank Vidar Harstad

Vara Jens Anders Samdal

Valgkomite
Jon Olav Snøan
Eivind Dragseth
Roar Haukås