Rømt oppdrettslaks med smittsom sykdom

Mandag 6. mai 2024 meldte lakseoppdrettsselskapet Lerøy at 14 000 laks har rømt fra selskapets anlegg på Reitholmen i Hitra kommune. Den rømte laksen opplyses å ha en gjennomsnittsvekt på 7,3 kg og det regnes som overveiende sannsynlig at laksen vil bevege seg opp i elvene rundt Trondheimsfjorden.

Laksen er smittet av pancreas disease (PD) og bakteriell nyresyke (BKD). Særlig sistnevnte sykdom gir bekymring, og det er høy smittefare til villaks.

Situasjonen overvåkes av Fiskeridirektoratet, meld fra dit om observasjon og fangst av rømt oppdrettslaks.

Fiskeridirektoratets beredskaps- og tipstelefon: 55 23 83 36 (døgnbemannet). Send tips digitalt her

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er tydelige i sine rapporter på at utfordringene for villaksen er forholdene i sjøen. Lakselus, rømt oppdrettslaks og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene.