Skjellprøveinnsamling 2023

Siden 2011 har Veterinærinstituttet mottatt, analysert og oppbevart skjellprøver fra avlivet laks i 8 lakseførende elver med utløp i Trondheimsfjorden og Åfjorden. Det er den enkelte fisker som tar prøver av sin fangst og innleverer prøvene til innsamlingspunkter i vassdraget for videreformidling til Veterinærinstituttet. Dette Skjellprøveprosjektet er finansiert av SalMar ASA.

I Gaula ble det i 2023 samlet inn og analysert skjell fra totalt 1082 individ. Det utgjør nesten 40% av skjellprøvene fra alle de 8 elvene tilsammen. Blant disse prøvene er det 1 oppdrettslaks og 4 pukkellaks. Analyse av skjellprøver er en visuell metode for livshistorie og sier ingenting om fiskens genetiske opphav.

Florø-Larsen, Bjørn, Tønder, Tine S., Arntzen, Sigve N. & Havn, Jonas B.
Sportsfiske Trondheimsfjorden og Åfjorden 2023: Samarbeidsprosjektet elvene
langs Trondheimsfjorden og SalMar. VI rapport. Veterinærinstituttet 2023. ©
Veterinærinstituttet, kopiering tillatt når kilde gjengis