Stans i laksefiske i Gaula fra 23. juni 2024

Miljødirektoratet stenger laksefiske i 33 elver, inkludert Gaulavassdraget, fra 23. juni 2024. Viser til Laksefisket stanses i deler av landet fra 23. juni – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) og Forskrift om stans i fisket.

Vi er skuffet over vedtaket og overrasket over at det ble iverksatt uten forutgående høring med elveforvaltningen. Det hadde vært mulig å gjort begrensninger i beskatningen uten nødvendigvis å stenge fiske helt, spesielt med tanke på overvåking og uttak av rømt oppdrettsfisk som det nå rapporteres stadig mer av i elva.

Vi er interessert i dokumentasjon av oppdrettsfisk i elva (video/bilder). Vi har allerede mottatt tips om flak av oppdrettsfisk som oppførere seg unaturlig (svømmer rundt og leter i overflaten etter mat/pellets). Send oss gjerne video/bilde dokumentasjon og eventuell beskrivelse slik at vi kan videreformidle dette samlet til Miljødirektoratet.

Hovedårsaken til manglende innsig er godt dokumentert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning de siste ti-årene: «… utfordringene for villaksen er forholdene i sjøen. Lakselus, rømt oppdrettslaks og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene.»

– det er oppdrettsindustrien som tar knekken på villaksen, ikke elvefiske.