Styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften av elveierlaget innenfor vedtektene og de vedtak som fattes av Representantskapet.

Sittende styre ble valgt på ordinært representantskapsmøte 25.04.2024.

Kontakt

styret@gaulaelveierlag.no

Styret i Gaula Elveierlag

Geir Moholdt
styreleder

geir@moholdt.net
920 87 163

Lars Marius Heggberget
nestleder

larsmhe@online.no
901 24 471

May-Helen Pedersen Strømsmo
styremedlem

maystromsmo@gmail.com
484 01 719

Knut Gunnar Frøseth
styremedlem

kgfroseth@gmail.com
909 25 507

Frank Vidar Harstad
styremedlem

frank@harstad-drift.no
474 79 930

Kristine Midtlyng
varamedlem

kristine_midtlyng@hotmail.no
901 02 086

Gunnhild Kjelstad
varamedlem

gunnhild.kjelstad@midtre-gauldal.kommune.no
477 52 330