Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Via Lakserådet for Trondheimsfjorden har vi gitt tilbakemelding vedrørende to søknader om torskeoppdrett i åpne merder i Trondheimsfjorden. I en samlet uttalelse heter det «Representantene mener det er stor risiko forbundet med oppdrett av torsk i åpne merder i Trondheimsfjorden, og mener at omsøkte anlegg vil ha en negativ innvirkning på den rød listede villaks stammen og den utrydningstruede sjøørreten i fjordsystemet». Hele uttalelsen og øvrige dokumenter.