Ungfiskundersøkelser i Gaula høsten 2023

Norsk institutt for naturforskning (NINA) planlegger også i år å utføre ungfiskundersøkelser på lakseførende strekning av Gaula og Sokna ca. medio august til medio september. Hvilke dager vi drar ut til de ulike delene av elva er vanskelig å si nå da det avhenger av vær, vannføring og vanntemperatur. Men vi kan i hvert fall si at vi skal vente noen dager til elva går betraktelig ned.

Ungfiskundersøkelsene har nå pågått årlig siden 2013 og gir et viktig faglig grunnlag for den videre forvaltningen av vassdraget. For eksempel har undersøkelsene vist at mangel på skjul for eldre ungfisk, særlig i nedre deler, er en begrensende faktor for lakseproduksjonen. Noe som igjen har ført til at Statsforvalteren nylig har fått utført biotoptiltak for å øke skjultilgangen i elva. Vi er spente på utviklingen i ungfisktetthetene på tiltaksområdene Nedre Leberg og Hofstad! Disse områdene er som tidligere år planlagt undersøkt med en spesialbygd elfiskebåt. Ungfiskundersøkelsene vil likevel foregå i all hovedsak gjennom strandnært elektrisk fiske (altså vading) på faste stasjoner. Vi ser for oss å besøke omtrent de samme stasjonene som i 2022 (se nedenfor).

Rapporten fra 2022 finnes forresten åpent tilgjengelig HER for den som er interessert i å vite mer om metoden, stasjonene og resultater.  Det er også mulig å søke fram rapporter fra tidligere år fra det samme arkivet.

Hvis det skulle være spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt!

Vennlig hilsen
Kristine Lund Bjørnås
Kristine.bjornas@nina.no
Prosjektleder for ungfiskundersøkelsene i Gaula
Forsker, laksefiskavdelingen
Mob. 966 27 468

Stasjoner i Gaula

Stasjoner i Sokna